LeesmapKwaliteit van het onderwijs

 • Alleen dankzij leraren is het niet misgegaan
 • Als het onderwijs zo slecht is, waarom weet jij het dan zo goed?
 • Beter onderwijs? Laat leerlingen lesgeven en toetsen nakijken
 • Bewindslieden vinden kwaliteit onderwijs zelf ook slecht
 • Brede scholen zijn kind van rekening (opinie)
 • Brussel bezorgd over kwaliteit onderwijzers
 • Cijfers op bestelling?
 • Cmr uit zorgen over 50-minuten rooster
 • De fictie van de gelijke kansen
 • De hype van wetenschappelijk gefundeerd beleid
 • Denkfouten
 • Docenten zien niks in gratis schoolboek
 • Een leven lang leren
 • Een meester neemt afscheid
 • Gaat Marja Van Bijsterveldt voor zomerkoninkjes of excuusaardbeien?
 • Geleuter over Finland
 • Goede feedback is...
 • Goede leraar belangrijker voor onderwijskwaliteit dan urennorm
 • Gratis schoolboek slecht idee
 • Het Finse onderwijs: docenten met titel
 • Het Grote J/M Onderwijsonderzoek 2009: Ouders teleurgesteld in school
 • Het is wel degelijk de schuld van de managers
 • Het onderwijsdebat kan zoveel beter
 • Het onderwijsniveau daalt niet
 • Hoge onderwijstijdnorm draagt niet bij aan kwaliteit
 • If School Is Not Relevant
 • Investeer met verstand in Onderwijs
 • Kun je wel meten hoe goed een docent is?
 • Leraar geeft slechter les
 • Leraren kunnen zich vinden in kritiek van inspectie
 • Leraren worden niet kundiger van salarisverhoging
 • Maatschappelijke tweedeling
 • Middelbaar onderwijs in Nederland
 • Nieuw: ouderwets onderwijs
 • Niveaudaling bij het eindexamen
 • OESO positief over kwaliteit onderwijs in Nederland
 • Onderwijs elders…
 • Onderwijs is ernstig verwaarloosd
 • Onderwijs wil niet luisteren
 • Onderwijsveld hekelt zwaardere exameneisen
 • Onderwijsvernieuwers sloopten de universiteit
 • Onderwijsvernieuwing is hard nodig
 • Onderwijsvernieuwing van onderop
 • Ons onderwijs draait te veel om status, positie en diploma
 • Plasterk wil `gestrengheid` terug op school
 • Rector Rob Schuurmans weet het zeker: Ooit staan er robots voor de klas
 • Scholen moeten gewoon weer onderwijs gaan geven
 • Scholen opener over hun prestaties
 • Scholen verlagen massaal eisen bij examen
 • Schooldirecteur voelt zich geen slachtoffer overheid
 • Tien uitspraken van docenten en leerlingen: Waar voldoet een goede docent aan?
 • Tijd dat leerlingen iets te zeggen krijgen over hun lessen
 • Tweede Kamer verbaasd over eigen domheid
 • Vakevaluaties zeggen niets over onderwijskwaliteit
 • Vakkennis sijpelt uit onderwijs
 • Verlos scholen van organisatieadviseurs
 • Vernieuwingen in middelbare scholen onder de loep
 • Voor straf naar school
 • Vrijblijvendheid heeft zijn tijd gehad
 • VVD pleit voor `hoger doel` in onderwijs
 • Wat is goed onderwijs? Over kwalificatie, socialisatie en subjectivering
 • Wat is kwaliteit?
 • We weten niets over de leraar
 • Zo word je een excellente leraar
 • Zo word je geen excellente leraar!

©2004-2024 W.v.Ravenstein