LeesmapLerarenopleiding

 • 25 belemmeringen voor een innovatieve cultuur
 • 43% allochtone aspirant-leraren valt snel uit
 • Advies: één toets voor leraar in spe
 • Beroepsstandaard lerarenopleiders
 • De dictatuur van het onderwijsproletariaat (8)
 • Directe instructie zaligmakend? Een opiniestuk van 502 Vlaamse lerarenopleiders
 • Geef jonge leraren de tijd zich te ontwikkelen
 • Het onderwijs creëert gezapige koeien
 • Hoe gaat een jonge collega zich handhaven?
 • ICT’ers en ex-vwo’ers als tovenaars van Oz
 • Kerndocent wiskunde
 • Korthagen en het reflectietekort
 • Kritieke massa
 • Kunnen docenten het zelf wel?
 • Lerarenopleidingen leggen eindtermen vast
 • Lerarenopleidingen: ingrijpen of niet?
 • Meer aanmeldingen voor lerarenopleiding
 • Observeren
 • Onderwijsraad: controle kennistoets leraren in spe
 • Opleiding wiskundeleraren
 • PvdA: Rapport Dijsselbloem belangrijke prikkel
 • Reflecteren tot je nieren eruit komen
 • Scholen lanceren masterdocent
 • Studiegids cluster Lerarenopleiding 2006-2007
 • Te veel docenten zonder diploma voor de klas
 • Te veel veranderingen op de lerarenopleiding
 • Voorspelbare uitval eerstejaars lerarenopleiding
 • Wat is begrijpen?
 • Wat je geeft is wat je krijgt
 • Wees lief voor nieuwe leraar
 • Wetenschappelijk bewijs in onderwijs

©2004-2024 W.v.Ravenstein