LeesmapIntelligentie

 • Aantekeningen maken helpt niet altijd
 • Adding it up: Research shows how early math lessons change children`s brains
 • Bèta's hoogste IQ, Pabo-student onderaan
 • Brain Activity Levels Affect Self-Perception
 • Brein bestraft afwijkend oordeel
 • Brein kan slapen als mensen wakker zijn
 • De maakbaarheid van intelligentie en creativiteit
 • Do Brain Games Really Boost Brain Power?
 • Een derde hoogbegaafden zit werkloos thuis
 • Er staat nog maar zelden een meester voor de klas
 • Goedlachse collega meer gewaardeerd dan slimme
 • Here's why your attitude is more important than your intelligence
 • Hersenen puzzelen informatie aan elkaar
 • Hersenenmechanisme maakt mensen volgzaam
 • Het slimme onbewuste. Denken met gevoel.
 • High IQ: Not As Good For You As You Thought
 • Hoog IQ en er echt zin in
 • Hoogbegaafde kinderen en angsten
 • I`m no good at maths: how did you reach that conclusion?
 • Intrapersoonlijke intelligentie
 • Jelle Jolles: ‘Een langzaam groeiende boom kan uiteindelijk de grootste worden’
 • Kwijlend van plezier op school!
 • Meer over het brein: inleiding
 • Meervoudige intelligentie
 • Meisjes zijn even goed in wiskunde als jongens
 • Memories are made of this
 • Mensen met specifieke hersenvorm hebben vaker liedje in hoofd
 • Onderwijs verkleint de sociale ongelijkheid niet
 • Soms helpt het als je dom bent
 • Stijgende intelligentie beter verklaard
 • Student behoeft structuur
 • The Guardian view on education: it’s not all in the genes
 • Vaardigheden van het wiskundige brein
 • Wees alert op liegende ondernemer
 • Wiskundeknobbel in hersenen voorspelt leervaardigheid
 • Zijn kinderen opeens superslim geworden?

©2004-2024 W.v.Ravenstein