LeesmapAansluitingsproblemen

 • Cito zegt amper iets over schoolprestaties
 • Citotoets Ún schooladvies onbetrouwbaar
 • Drie kinderen maakten foutloze Citotoets
 • Jongens lijden meer onder het slechte onderwijs
 • Jongens redden het vaker niet in derde klas
 • Kabinet maakt oneigenlijk gebruik van Citotoets
 • Leraren moeten omgang met jongens trainen
 • Staak kritiek op Citotoets
 • Student niet wijzer van studiehuis
 • Studiehuis leidt niet tot betere studenten
 • Verslag aansluitingproblematiek
 • Verzwaring exameneisen vmbo, havo, vwo
 • Want zo was het op de basisschool...
 • Wiskundeboeken VWO moeten beter

©2004-2024 W.v.Ravenstein