LeesmapICT en de hogeschool

 • Column `Genoeg geweest?` van Paul de Maat
 • Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age
 • De docent staat er beter voor dan vroeger
 • De universiteit moet gids zijn in oerwoud van digitale cursussen
 • Docenten en ICT
 • Docenten motiveren om ICT te gebruiken
 • Duurzame landing van ICT in het onderwijsleerproces
 • E-portfolios Ė 7 reasons why I donít want my life in a shoebox
 • Gedragscode Social Media
 • ICT als ondersteuning van onderwijs, opleiden en leren
 • ICT-bewustzijn van docenten
 • Kennisbasis ICT
 • Kennisnet Summerschool: een terugblik
 • Leren 2.0: wat zegt onderzoek?
 • Managementprobleem?
 • Onderwijs op maat
 • SchoolForum over gebruik ICT (gedeeltelijk)
 • Sloop de Chinese Muur
 • Sociale media in het leerproces
 • Some Principles of Effective E-Learning
 • Studiesucces
 • Teacher Technology Change: How Knowledge, Beliefs, and Culture Intersect
 • Toolkit voor zelfkritische docent
 • Werk aantrekkelijker door komst ICT

©2004-2024 W.v.Ravenstein