Vijf axioma's van Paul Watzlawick

Paul Watzlawick Ph.D. heeft vijf axioma’s opgesteld. Deze niet bewezen stellingen die wel als grondslag worden aanvaard, zijn de basis voor iedere communicatie.

  1. Het is onmogelijk om niet te communiceren. 
  2. Iedere communicatie bezit een inhouds- en betrekkingsaspect. Laatstgenoemde classificeert de eerste en is daarmee dus een metacommunicatie.
  3. De aard van een betrekking is afhankelijk van de interpunctie van de interacties tussen de communicerende personen.
  4. Mensen communiceren zowel digitaal als analoog.
  5. Communicatie tussen mensen is symmetrisch of complementair, afhankelijk of de relatie gebaseerd is op gelijkheid of verschil.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick

©2004-2024 Wiskundeleraar - login