1. voorkennis

Som en product

Bij het herleiden van het  product $2x\cdot3y$ krijg je $2x\cdot3y=6xy$.

Bij het herleiden van de som $2x+3x$ krijg je $2x+3x=5x$. In $2x+3y$ zijn $2x$ en $3x$ gelijksoortige termen. Gelijksoortige termen kan je samennemen.

Let op het verschil tussen vermenigvuldigen en optellen.

Herleiden

Bij het herleiden van $3x+8+2x-6$ neem je de gelijksoortige termen samen. Je krijgt dan $3x+8+2x-6=5x+2$.

Bij $3\cdot7a-8\cdot2a$ moet je eerst vermenigvuldigen. Je krijgt $3\cdot7a-8\cdot2a=21a-16a=5a$

Haakjes wegwerken

Bij het wegwerken van haakjes gebruik je de volgende regels:

$
\eqalign{
&a(b+c)=ab+ac\cr
&(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd\cr}
$

Voorbeelden

$
\eqalign{
&(a-8)(3a+1)=3a^2+a-24a-8=3a\cr
&3(x-2)=5(2x-6)=3x-6-10x+30=-7x+24\cr}
$

Eenvoudige vergelijkingen

Een voorbeeld van een vergelijking is $3x+5=17$. In deze vergelijkinge is $3x+5$ het linkerlid en $17$ her rechterlid. In $3x+5=17$ is $x$ de variabele. De oplossing van de vergelijking is het getal dat je voor $x$ moet nemen zodat de vergelijking klopt. De oplossing vind je als volgt:

$
\eqalign{
&3x+5=17\cr
&3x=12\cr
&x=4\cr}
$

©2004-2024 Wiskundeleraar - login