grafieken tekenen

Er zijn verschillende manieren om grafieken te tekenen van lineaire functies.  

Een tabel maken

De eerste manier is om een tabel te maken met $x$ en $y$ en dan de punten in een assenstelsel te zetten en de lijn te tekenen.

Snijpunt $y$-as en rico

De algemene formule voor een lijn is:

$y=ax+b$

Je weet dat ($0$,$b$) het snijpunt is met de $y$-as en dat de richtingscoëffiënt $a$ is.

Snijpunt $y$-as en nulpunt

Je kunt kijken naar het snijpunt met de $y$-as en het snijpunt met de $x$-as.

Neem $x$=0 snijpunt $y$-as
Neem $y$=0 snijpunt $x$-as

grafieken tekenen met een tabel
grafieken tekenen met snijpunt y-as en x-as
grafieken tekenen met y=ax+b

©2004-2024 Wiskundeleraar - login