extra opgave

Op Raaklijnen aan een cirkel staat nog een mooi voorbeeld...

  • Gegeven een cirkel $c$ met vergelijking $x^2+y^2-2x-2y-8=0$ en de rechte $y=3x-2$. Geef de raaklijnen evenwijdig met deze rechte aan de cirkel.

Antwoord

  • $y=3x+8$ en $y=3x-12$

©2004-2021 Wiskundeleraar - login