Calcudoku's

Een vierkant is verdeeld in velden, bijvoorbeeld 5 rijen en 5 kolommen. Ook grotere en kleinere vierkanten komen voor. In elk veld moet een cijfer worden ingevuld, zodanig dat in elke rij en elke kolom alle cijfers van 1 t/m 5 één keer voorkomen .

De velden zijn gegroepeerd in vakken. In elk vak is aangegeven wat de som moet zijn van de cijfers in dat vak. Een calcudoku kan moeilijker worden gemaakt door niet alleen optellingen toe te staan. In een vak staat bijvoorbeeld 12× en dat betekent dat de cijfers in dat vak bij vermenigvuldiging 12 opleveren. Wordt er afgetrokken of gedeeld, dan moet de puzzelaar zelf uitzoeken in welke volgorde dat gebeurt.

q14244img1.gif


Links
  • ...
  • ...
  • ...

©2004-2021 Wiskundeleraar - login