Vertaling matrix Paul Ernest

Behorende bij Nieuwe Wiskrant, 28(3), 'Didactische knopen ontward' van Lidy Wesker (blz. 26).

industrial trainer

technological pragmatist

old humanist

progressive educator

public educator

Geel

Oranje

Groen

Grijs

Blauw

idee over wiskunde

regels en wetten

bruikbaar en bewezen

gestructureerde pure kennis

procesgericht

veranderende kennis

morele waarden

wij zijn goed, zij zijn slecht

alles moet toepasbaar zijn

iedereen heeft dezelfde rechten

iedereen heeft eigen wensen

iedereen heeft de zorg voor anderen

idee over maatschappij

verschillende sociale lagen

sociale mobiliteit door kennis en kunde

tradities zijn belangrijk

individuele zorg

verandering is nodig om gelijkheid te krijgen

idee over het kind

discipline en competitie maken het wijzer

toekomstige werknemers of leidinggevenden

tradities vormen het kind

moet tot bloei komen door ervaringen

gevormd door sociale omgevingsfactoren

idee over capaciteit

vastgelegd bij de geboorte

geërfd, komt vanzelf naar boven

capaciteit is geërfd, moet ontdekt worden

geërfd, moet ontwikkeld worden

gevormd door sociale omgevingsfactoren

wiskundig doel

rekenvaardigheid moet getraind worden

bruikbaar tot het gevraagde niveau

pure kennis en vaardigheden

probleemoplossen

mensen kritisch maken

idee over leren

hard werken, veel oefenen, uit het hoofd leren

vaardigheden in de praktijk brengen

snappen en toepassen

actief spelend onderzoeken

vragen, beslissingen nemen, discussie

idee over lesgeven

overbrengen kennis zonder franje

vaardigheden aanleren, motiveren door werkrelevantie

motiveren, uitleggen van structuren

ontdekkend leren stimuleren

discussie, overleg met leerling over didactiek

idee over lesmateriaal

bord en krijt, geen rekenmachine

doe-materiaal en computers

visuele, motiverende hulpmiddelen

rijke omgeving om te ontdekken

sociaal relevant materiaal

idee over toetsing

centraal geregelde basistests

individuele, centraal geregelde tests die vaardigheden toetsen

centraal geregelde tests die niveaus aangeven

docent gestuurde tests, die de leerlingen aankunnen

verschillende soorten tests die leerstof, normen en waarden gebruiken

idee over differentiëren van leerlingen

leerlingen selecteren op sociale klasse

leerlingen selecteren op beroepsmogelijkheden

leerlingen selecteren op capaciteit

iedere leerling krijgt dezelfde mogelijkheden aangeboden

leerlingen helpen en steunen elkaar binnen dezelfde eindtermen

©2004-2024 Wiskundeleraar - login