Wiskunde ABCD

Wiskunde A

Wiskunde A concentreert zich op toegepaste analyse en kansrekening en statistiek. Daarnaast is er ook aandacht voor algebraïsche vaardigheden. In wiskunde A zit geen meetkunde.

Wiskunde A is een profielvak in de vernieuwde tweede fase van havo en vwo. Het richt zich op leerlingen in de profielen Economie en Maatschappij en Natuur en Gezondheid en beoogt voor te bereiden op studies in de economische en biomedische wetenschappen. De inhoud concentreert zich op toegepaste analyse en kansrekening en statistiek.

Wiskunde B

Bij Wiskunde B ligt de nadruk op analyse en meetkunde, met ruime aandacht voor algebraïsche vaardigheden, formulevaardigheden en redeneren. De concepten worden opgebouwd vanuit de interne samenhang van de wiskunde. In wiskunde B zit geen kansrekening en statistiek.

Wiskunde B is een profielvak in de vernieuwde tweede fase van havo en vwo. Het richt zich op leerlingen in het profiel Natuur en Techniek, en op leerlingen in de profielen NG en EM die Wiskunde B kiezen in plaats van Wiskunde A. Wiskunde B beoogt voor te bereiden op studies met een exacte signatuur, zoals technische opleidingen, bètawetenschappen en econometrie.

Wiskunde C

Wiskunde C is er alleen voor vwo-leerlingen in het profiel Cultuur en Maatschappij. Het richt zich op kansrekening en statistiek, beginselen van de (toegepaste) analyse en op de historische en culturele plaats van de wiskunde in wetenschap en maatschappij. De profielspecifieke eigenheid van wiskunde C komt tot zijn recht door de keuzeonderwerpen (100 slu).

Wiskunde C is een profielvak in de vernieuwde tweede fase van het vwo. Het richt zich op leerlingen in het profiel Cultuur en Maatschappij en beoogt voor te bereiden op universitaire studies in de sociale, culturele, juridische en taal- en maatschappijwetenschappen. Wiskunde C is te vergelijken met een afgeslankte vorm van wiskunde A.

Wiskunde D

Wiskunde D is een profielkeuzevak in het profiel Natuur en Techniek en kan in de andere profielen gekozen worden mits Wiskunde B gekozen is. Een deel van Wiskunde D kan worden ingevuld in samenwerking met het hbo en wo. Wiskunde D wordt door wiskundedocenten en decanen aanbevolen voor leerlingen die overwegen een technische of bèta-vervolgopleiding te gaan doen.

Wiskunde D is een vak in de vernieuwde tweede fase van havo en vwo. Het is een profielkeuzevak in het profiel NT en kan opgenomen worden in de vrije ruimte door leerlingen in andere profielen die Wiskunde B gekozen hebben. Wiskunde D biedt een verbreding en verdieping op Wiskunde B. De verbreding omvat onder meer statistiek en kansrekening; de verdieping komt tot uitdrukking in onderwerpen uit technische en wetenschappelijke context.

bron

©2004-2021 Wiskundeleraar - login