analytische methoden

Vergelijkingen van lijnen gebruiken

Aanpak:

  • Breng een assenstelsel aan
  • Stel vergelijkingen op van lijnen
  • Bereken de snijpunten
  • Geef antwoord op de vraag

Cirkelvergelijkingen gebruiken

q10750img1.gif

Te bewijzen: $MC^3=MF\cdot MB^2$

Opgave 69 op blz 151

Vergelijkingen van parabolen gebruiken

  • Zie bijvoorbeeld opgave 73 op blz 102

Uitwerkingen

  • Zie uitwerkingenboek

©2004-2022 W.v.Ravenstein