Lesrooster

08.30 - 09.10 uur Eerste lesuur
09.10 - 09.50 uur Tweede lesuur
09.50 - 10.10 uur Pauze 1
10.10 - 10.50 uur Derde lesuur
10.50 - 11.30 uur Vierde lesuur
11.30 - 12.10 uur Vijfde lesuur
12.10 - 12.50 uur Zesde lesuur
12.50 - 13.20 uur Pauze 2
13.20 - 14.00 uur Zevende lesuur
14.00 - 14.40 uur Achtste lesuur
14.40 - 14.50 uur Pauze 3
14.50 - 15.30 uur Negende lesuur
15.30 - 16.10 uur Tiende lesuur
16.10 - 16.50 uur Elfde lesuur

©2004-2019 W.v.Ravenstein