8. interpoleren en extrapoleren

Gegeven het aantal inwoners (in miljoenen) in verschillende jaren:

q6839img1.gif

  • Hoeveel inwoners waren er in 1985?
  • Hoeveel inwoners zijn er in 2001?


uitwerkingen

Van 1980 tot 1990 neemt het aantal inwoners toe met 7,8-6,7=1,1 miljoen
Dat is gelijk aan 0,11 miljoen per jaar
In 1985 waren er naar schatting 6,7+5·0,11=7,25 miljoen inwoners

Van 1990 tot 1995 neemt het aantal inwoners toe met 8,4-7,8=0,6
Dat is gelijk aan 0,12 per jaar.
In 2001 zullen er naar schatting 8,4+6·0,12=9,12 miljoen inwoners zijn.

©2004-2022 W.v.Ravenstein