Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
9. ResultaatDrempel en ResultaatEff

Function ResultaatDrempel(inleg, weekrente, drempel, looptijd)
    resultaat = inleg
    cumrente = 0
    For week = 1 To looptijd
        rente = resultaat * weekrente / 100
        If cumrente < drempel Then
            cumrente = cumrente + rente
        Else
            resultaat = resultaat + cumrente
            cumrente = rente
        End If
    Next
    ResultaatDrempel = resultaat
End Function

Function ResultaatEff(inleg, weekrente, drempel, looptijd)
    ResultaatEff = (ResultaatDrempel(inleg, weekrente, drempel, looptijd) - inleg) / inleg * 100
End Function

Naschrift

In het Excelblad stond zoiets als '=B5+(E5$\ge$25)*E5' en '=D3+(E2$<$25)*E2'. Dat is wel mooi maar dat werkt niet in de functies van Excel.

©2004-2023 W.v.Ravenstein