Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Internet en wiskundeonderwijs

Be open-minded, but not so open-minded that your brains fall out.
Stephen A. Kallis, Jr.

De cursus bestaat uit 6 onderdelen en een eindopdracht. Alle ‘successen’ en ‘mislukkingen’ van de afgelopen jaren hebben uiteindelijk geleid tot een nieuwe cursus. Hieronder kan je een korte omschrijving vinden van activiteiten, doelen en werkwijze.

Kennisbasis ICT
Aan de hand van de kennisbasis ICT en de kennisbasis vakdidactiek brainstormen over ‘wiskunde & ICT’:  Wat zou je nog willen leren? Wat zou je in je klas ook echt willen uitproberen? Heb je zelf misschien andere ideeën over de inzet van ICT in het onderwijs? Welke zijn dat dan? Kan je dat ook beargumenteren? Andere ervaringen? Bezwaren? Opmerkingen? Suggesties?

DWO
De DWO (Digitale Wiskunde Oefenomgeving) is een webbased leeromgeving van het Freudenthal Instituut met een gevarieerde verzameling oefenactiviteiten. Deze activiteiten kunnen door docenten worden aangepast en van andere opdrachten voorzien. Sinds kort hebben we onze eigen IVL-testschool in DWO. Je kunt als docent applets en leerroutes klaar zetten voor je eigen leerlingen. In de cursus kan je leren hoe dat gaat. Je kunt DWO misschien goed gebruiken bij de eindopdracht.

Wikiwijs
De laatste nieuwigheid is Wikiwijs. Wikiwijs is een open lesmaterialenbank. Je bekijkt en beoordeelt een aantal bestaande leerarrangementen. Je moet ook nadenken over nut en noodzaak. Je kunt ook zelf een leerarrangement maken om te gebruiken bij je eindopdracht.

Artikelen en presentaties
Je  leest een aantal artikelen omtrent ‘onderwijs en ICT’. Je krijgt ook zelf een artikel toegewezen uit de leesmap ICT. Je gaat op zoek naar de achtergronden en meer informatie over het onderwerp van jouw artikel. Vervolgens bereid je een presentatie voor. Tijdens een van de werkcolleges doe je dan je presentatie.

WebTwoPointO
Het internet verandert. Naast ‘het oude internet’ is er nu WEB2.0. Interactie, tagging, contacten leggen, sociale netwerken, delen, filmpjes, zap-zap, e.d. Je maakt kennis met dit WEB2.0. Je bekijkt een aantal van die nieuws WEB2.0-dingen en je gaat nadenken over het gebruik, nut en noodzaak van al die 'dingen' in het onderwijs.

Digitale didactiek
Naast de vakdidactiek uit de kennisbasis vakdidactiek komt hier de taxonomie van Bloom aan de orde en de zeven pijlers van de digitale didactiek. Deze ‘instrumenten’ kan je inzetten om gestructureerd over de meerwaarde van de inzet van ICT te praten. Mogelijk kan je de didactische keuzes die je maakt beter verantwoorden.

Eindopdracht
Het uiteindelijk doel van de cursus is het uitvoeren van een les waarbij ICT wordt ingezet.

  • De opdracht bestaat uit het bedenken en maken van een wiskundeles waarin je internet gebruikt.  
  • Het beroepsproduct bestaat dus uit een lesplan, werkbladen, e.d.  
  • Je voert deze les daadwerkelijk uit. 
  • Je doet verslag van je werkwijze, doel, reflectie, verantwoording, evaluatie, e.d.

Willem van Ravenstein
6 maart 2010
Bijgewerkt op donderdag 22 juli 2010

©2004-2023 W.v.Ravenstein