Melkzuur

Bij een experiment heeft men een model opgesteld voor de hoeveelheid melkzuur. Voor de eerste 10 minuten van het experiment geldt: 

$
M(t) =  - t^3  + 14t^2  - 57t + 122
$

met $t$ in minuten en $M$ in mg.

  1. De hoeveelheid melkzuur neemt eerst af en daarna weer toe. Bereken de minimale waarde van M gedurende de eerste 5 minuten. Rond eventueel af op 1 decimaal.
  2. Bereken de maximale waarde van M tussen t=4 en t=8 op 1 decimaal nauwkeurig.
  3. Bereken na hoeveel minuten de waarde van M gelijk is aan 60. Rond af op 1 decimaal.
  4. Met hoeveel procent neemt de waarde van M toe gedurende de zesde minuut?
  5. Na iets meer dan 9 minuten is er geen melkzuur meer. Bereken op 1 decimaal nauwkeurig de waarde van t op dat moment.


PDF

 File - Click to learn details melkzuur.pdf


Antwoorden en uitwerkingen staan op:

©2004-2022 W.v.Ravenstein