Coloradokevers

q7495img1.gifHet aantal coloradokevers in de maand juni op een perceel aardappelen kan worden benaderd met het model:

$N=31t^2-t^3+100$.

Hierin is t de tijd in dagen met t=1 op 1 juni 0:00 uur.

  1. Op welke datum is het aantal kevers het grootst? Hoeveel kevers zijn er dan?
  2. Op zekere dag zijn er 2500 kevers. Welke datum kan dat geweest zijn?
  3. Met hoeveel procent neemt het aantal kevers toe op 10 juni?

Getal en ruimte HAVO wiskunde B deel 1 10e editie


PDF

 File - Click to learn details coloradokevers.pdf


©2004-2022 W.v.Ravenstein