Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Centrum- en spreidingsmaten frequentietabel

Neem aan dat je de centrum- en spreidingsmaten wilt berekenen van de gegevens in een frequentietabel.

Zet de 'cijfers' in List 1 en zet de 'frequenties' in List 2.

q9620img1.gif

Voordat je kengetallen kunt uitrekenen moet je aangeven dat je 'gegevens' in lijst 1 staan en de frequenties in lijst 2.

Ga naar CALC

q9620img2.gif
Kies voor SET om de variabelen te kiezen voor de berekening van de 1-VAR. q9620img3.gif
Bij 1VAR Freq moet je aangeven dat de frequenties in List 2 staan. q9620img4.gif
Kies List en tik het nummer van de lijst in. q9620img5.gif
Ga terug naar het rekenmenu. q9620img6.gif
Kies voor 1-VAR om de kengetallen te berekenen. q9620img7.gif

Het gemiddelde is ongeveer 7,8 en de standaardeviatie is ongeveer 0,89. Het aantal waarnemingen is 34.

Je kunt naar beneden bladeren om de mediaan, de kwartielen en de modus te bekijken.

q9620img8.gif

©2004-2023 W.v.Ravenstein