Invoeren van logaritmische functies

Je kunt ook logaritmische functies invoeren met een ander grondtal dan 10 (zie log(x)) of e (zie ln(x)). In het plaatje hier zie je functies f en g in Y1 en Y2:

$f(x)=^{3}\log(x)$
$g(x)=^{3}\log(x-4)+2$

q9777img1.gif
Je kunt de 'algemene logaritmische functie' vinden onder OPTN en dan kiezen voor CALC. q9777img2.gif
Onder het CALC-menu zie dan logab staan. Dat is de functie die je zoekt. q9777img3.gif

©2004-2022 W.v.Ravenstein