Wat zijn merkwaardige producten?

"De benaming merkwaardig product wordt in de algebra gebruikt om enkele producten aan te duiden die het (be-)merken waard zijn, dus waarvan het goed is ze te onthouden."
Wikipedia

Veel gebruikte merkwaardige producten zijn:

(a + b)² = a² + 2ab + b²
(a - b)² = a² - 2ab + b²
(a - b)(a + b) = a² - b²

Op de Wikipedia-pagina staan nog meer merkwaardige producten. Maar deze drie zijn al mooi genoeg...

Wat moet je er mee?

©2004-2021 W.v.Ravenstein