` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

6. vergelijkingen van twee variabelen

Andere schrijfwijze

De vergelijking $x+2y=14$ is een lineaire vergelijking met twee variabelen. Het getallenpaar $(-4,9)$ voldoet aan de vergelijking, want $-4+2\cdot9=14$ en dat klopt...


Grafieken tekenen

De grafiek van $x+2y=14$ in een lijn. Om de lijn $l:x+2y=14$ te tekenen kan je een tabel maken met twee punten. het snijpunt met de $x$-as en het snijpunt met de $y$-as.

  • Vul $x=0$ in en bereken $y$. Dat geeft je het snijpunt met de $y$-as.
  • Vul $y=0$ in en bereken $x$. Dat geeft je het snijpunt met de $x$-as.

De lijn $l$ gaat door de punten $(0,7)$ en $(14,0)$


Schrijven als y=ax+b

De vergelijking $x+2y=14$ kun je herleiden tot de vorm $y=ax+b$. Dat gaat zo:

$
\eqalign{
  & x + 2y = 14  \cr
  & 2y =  - x + 14  \cr
  & y =  - {1 \over 2}x + 7 \cr}
$

Je kunt daaruit opmaken dat $a=-\frac{1}{2}$ en $b=7$. Anders gefomuleerd: de richtingscoëfficiënt is $-\frac{1}{2}$ en het snijpunt met de $y$-as is $(0,7)$.


Home Vorige

Terug Home

Login View