` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

1. Som van de cijfers in Excel

Je kunt in Excel zelf functies definiëren!


Voorbeeld

Sum the digits numbers in a cell using custom VBA function in Microsoft Excel


 Function SumDigits(Number)

    Dim i As Integer
    For i = 1 To Len(Number)   
      SumDigits = SumDigits + Val(Mid(Number, i, 1))
    Next i
 End Function


Je kunt het scherm afsluiten om terug te keren naar je Excel-blad. Je kunt nu in een cel je eigen functie gebruiken als SumDigits(...).

Invoeren van =SumDigits(12345) geeft dan $15$

....en dat is dan toch wel weer aardig...:-)

bron

Terug Home

Login View