Wat is een veelterm?

Het begrip term heeft te maken met optellen. Zo is '3x+3' een tweeterm, omdat je dit niet kan vereenvoudigen en de formule bestaat uit twee termen te weten '3x' en '3'. Zo is x2-4x+2 een drieterm en x3-4x2+1 ook een drieterm.

Een veelterm is een formule die uit meerdere termen bestaat, bijvoorbeeld: x12+6x11+...-3x+1

©2004-2021 Wiskundeleraar - login