snippers

Op deze pagina verzamel ik een aantal†basisbegrippen en afspraken voor het wiskundeonderwijs in een geheel willekeurige volgorde. Je kunt hier (korte) antwoorden vinden op de gestelde vragen...

q7158img1.gif

Wat zijn kwadraten? |  Wat zijn breuken? |  Wat is een wortel? |  Wat zijn gelijksoortige termen? |  Wat is ontbinden in factoren? |  Wat zijn negatieve getallen? |  Wat is herleiden? |  Wat is een vergelijking? |  Wat is de omtrek? |  Wat is oppervlakte? |  Wat is een ongelijkheid? |  Wat zijn machten? |  Hoe teken je de grafiek van een formule? |  Wat is het verschil tussen een lijnstuk en een lijn? |  Kan je wortels optellen? |  Kan je machten optellen? |  Wat is vermenigvuldigen? |  Wat is delen? |  Wat is een staartdeling? |  Wat zijn F- en Z-hoeken? |  Wat is gelijkvormigheid? |  Wat is een omgeschreven cirkel? |  Wat is een middelloodlijn? |  Wat is een ingeschreven cirkel? |  Wat is een bissectrice? |  Wat is construeren? |  Wat is een verhoudingstabel? |  Wat is een zwaartelijn? |  Wat is een hoogtelijn? |  Wat is een verhouding? |  Wat is een functie? |  Wat is de som? |  Wat is het product? |  Wat is een term? |  Wat is een factor? |  Wat is een loodlijn? |  Wat is een asymptoot? |  Wat is een transformatie? |  Wat is de eenheidscirkel? |  Wat is kwadraatafsplitsen? |  Wat is een logaritme? |  Wat is het hellingsgetal? |  Wat is het hellingspercentage? |  Wat is de tangens? |  Wat is de wetenschappelijke notatie? |  Wat zijn procenten? |  Wat is interpoleren? |  Wat is extrapoleren? |  Wat zijn merkwaardige producten? |  Wat is omgekeerd evenredig? |  Wat is evenredig? |  Wat is de topformule? |  Wat is kruislings vermenigvuldigen? |  Wat is een variabele? |  Wat is de abc-formule? |  Wat is de stelling van Pythagoras? |  Wat is een boxplot? |  Wat is de richtingscoŽfficiŽnt? |  Wat is een veelterm? |  Wat is een origineel? |  Wat is het beeld? |  Wat is een standaardfunctie? |  Wat is een standaardgrafiek? |  Wat is een hyperbool? |  Wat is een parabool? |  Wat is een cirkel? |  Wat is een kegelsnede? |  Wat is een ellips? |  Wat is de balansmethode? |  Wat is de bordjesmethode? |  Wat is de trillingstijd? |  Wat is een assenstelsel? |  Wat is het domein? |  Wat is het bereik? |  Wat is een interval? | 

©2004-2021 Wiskundeleraar - login