Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
4. doorsneden en oppervlakten

De oppervlakte van een doorsnede

Is de ligging van een doorsnede bekend in een ruimtefiguur,  waarvan de afmetingen zijn gegeven, dan is vaak de oppervlakte van de doorsnede te berekenen.

Voorbeeld

q11683img2.gif

Gegeven de kubus $ABCD.EFGH$ met ribbe 4. $M$ ligt op 't midden van $CG$ en $N$ ligt op 't midden van $GH$.

  • Bereken de oppervlakte van de doorsnede $EBMN$.

Uitwerking

De doorsnede $EBMN$ is een symmetrisch trapezium.

q11683img1.gif

$
h = \sqrt {\left( {2\sqrt 5 } \right)^2  - \left( {\sqrt 2 } \right)^2 }  = 3\sqrt 2
$
$\eqalign{O_{trapezium}=\frac{a+b}{2}·h}$
$\eqalign{O_{trapezium}=\frac{4\sqrt{2}+2\sqrt{2}}{2}·3\sqrt{2}}=18$

De oppervlakte van $EBMN$ is 18.

Op ware grootte tekenen

In parallelprojectie worden doorsneden (meestal) niet in hun werkelijke vorm weergegeven. Er treedt vertekening op. Om een goed beeld te krijgen van een doorsnede willen we nog wel 's de doorsnede op ware grootte tekenen.

Met behulp van je geodriehoek en je passer kan je de vlakke figuren in een lichaam in de juiste vorm op papier zetten. In het boek staat daar een mooi voorbeeld van.

Voorbeeld

Bij het op ware grootte tekenen van een doorsnede ga je uit van de grensvlakken waarin de zijden van de doorsnede liggen.

q8013img2.gif

In het rechte prisma ABC.DEF ligt P op het midden van AD, Q op het midden van AB, R op het midden van BC en T op het midden van CF. Hoek BCA is recht, BC = BE = 4 en AC = 3.

  • Teken doorsnede PQRT op ware grootte.

Uitwerking

$\angle$PTR en $\angle$TRQ zijn recht.
TP=$3$, TR=$\sqrt{8}$ en QR=$1,5$ (gelijkvormigheid).

q8013img5.gif

©2004-2024 W.v.Ravenstein