Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
5. doorsneden en inhoud

Cilinderstapeling

Bij een rond lichaam kan je een schatting maken van de inhoud door het lichaam op te vatten als een stapeling van cilinders. Hoe meer cilinders je neemt hoe de beter de benadering wordt.

q8013img1.gif

Hierbij gebruik je de formule:

$
\Large I_{cilinder}  = \pi r^2 h
$

Evenwijdige doorsneden en vorm

Zijn van een lichaam een aantal evenwijdige doorsneden bekend dan kan je vaak iets zeggen over de vorm van het lichaam. Ook kan je soms een schatting maken van de inhoud van het lichaam.

Voorbeeld

q8013img4.gif

Bij een aantal getekende evenwijdige doorsneden van een lichaam (bijvoorbeeld van een kubus) kan je een ruimtelijk plaatje tekenen.

q8013img3.gif

©2004-2024 W.v.Ravenstein