Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
uitwerking

Opgave

Gegeven de volgende klassenindeling:

q7912img1.gif

  • bereken de 3 centrummaten
q7912img2.gif

Om het gemiddelde uit te rekenen moet je bij frequentietabellen altijd de klassemiddens gebruiken. Je gaat er als het ware van uit dat het klassemidden van een klasse het gemiddelde van die klasse is.

Hier gaat het om leeftijd! Mensen van 15 jaar oud variŽren in leeftijd van 15 tot (net geen) 16 jaar oud. Dus het klassemidden is 15,5.

Wat is hier nu de mediaan?
Je hebt hier te maken met 66 getallen.
De mediaan is het gemiddelde van het 33-ste en 34-ste getal. De mediaan zit in klasse 14, dus tussen 14 en 15 jaar.

De modale klasse is 14.

©2004-2023 W.v.Ravenstein