Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
1. Som van de cijfers in Excel

Je kunt in Excel zelf functies definiëren!


Voorbeeld

Sum the digits numbers in a cell using custom VBA function in Microsoft Excel

  • Alt+F11 to open Visual Basic Editor (VBE).
  • From the Insert menu, select Module (to add a module).
  • Enter the following lines of code into the module:

 Function SumDigits(Number)

    Dim i As Integer
    For i = 1 To Len(Number)   
      SumDigits = SumDigits + Val(Mid(Number, i, 1))
    Next i
 End Function


Je kunt het scherm afsluiten om terug te keren naar je Excel-blad. Je kunt nu in een cel je eigen functie gebruiken als SumDigits(...).

Invoeren van =SumDigits(12345) geeft dan $15$

....en dat is dan toch wel weer aardig...:-)

bron

©2004-2024 W.v.Ravenstein