Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
8. De som van de delers


De som van de som van de delers

$\eqalign{
a(n) = \sum\limits_{k = 1}^n {\sigma (k)}  = \sum\limits_{k = 1}^n {k \cdot \left\lfloor {\frac{n}
{k}} \right\rfloor }  
}$
1, 4, 8, 15, 21, 33, 41, 56, 69, 87, 99, 127, 141, ...


De som van de delers

$
\sigma (n) = a(n) - a(n - 1)
$
1, 3, 4, 7, 6, 12, 8, 15, ...


Excel

Function SomDelers(n)
  Dim k, som
  som = 0
  For k = 1 To n
    som = som + k * Fix(n \ k)
  Next k
  SomDelers = som
End Function

Function Sigma(n)
  If n > 1 Then
    Sigma = SomDelers(n) - SomDelers(n - 1)
  Else
    Sigma = 1
  End If
End Function
n a(n) s(n)
1 1 1
2 4 3
3 8 4
4 15 7
5 21 6
6 33 12
7 41 8
8 56 15
9 69 13
10 87 18
11 99 12
12 127 28
13 141 14
14 165 24
15 189 24
16 220 31
17 238 18
18 277 39
19 297 20
20 339 42


WisFaq


Wiskundeleraar

©2004-2023 W.v.Ravenstein